czas, zegarek, kubek i okulary

Czy wyjazd integracyjny jest wliczany do czasu pracy?

Wyjazd integracyjny to doskonała okazja do relaksu i spędzania czasu w sposób nieformalny z ludźmi, z którymi na co dzień łączą nas stosunki czysto zawodowe. To też możliwość przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w nieco mniej formalnej atmosferze, która sprzyja współpracy, zacieśnianiu więzi i budowaniu świadomości przynależności do firmy. Dlatego wielu pracodawców, dbając o swój Employer Branding, decyduje się na organizację wyjazdów integracyjnych i przeznacza na nie całkiem spore budżety. Pracownicy z kolei często zastanawiają się czy i w jaki sposób zostaną wynagrodzeni za udział w spotkaniu integracyjnym. Czy za takie uczestnictwo w wyjeździe przysługuje im wynagrodzenie? Jak je obliczyć? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnych okoliczności związanych z wyjazdem integracyjnym.

Wyjazd integracyjny - dobrowolny czy obligatoryjny?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, czas pracy obejmuje okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje pracę zgodnie z jego poleceniem. Wyjazd integracyjny, który ma być połączony np. ze szkoleniem, na którym pracodawca wymaga obecności pracownika, należy w świetle tych przepisów traktować jako podróż służbową i zgodnie z tymi zasadami rozliczać pracowników. Jeśli firma, na czas trwania wyjazdu zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, nie ma obowiązku wypłacania diety przysługującej zatrudnionemu odbywającemu podróż służbową. 

Obligatoryjność wyjazdów integracyjnych podyktowana np. organizacją szkoleń branżowych czy podnoszących kwalifikacje oznacza, nie oznacza, że organizując dwudniowy wyjazd dla pracowników, pracodawca musi zapłacić pracownikowi za 48 godzinną dyspozycyjność do pracy. W takim przypadku do ustalania czasu pracy bierze się pod uwagę czas przeznaczony na realizację harmonogramu szkoleń. 

Wyjazd integracyjny w weekend podstawą do ustalania nadgodzin?

W przypadku wyjazdów integracyjnych weekendowych, które obywają się na polecenie służbowe pracodawca powinien wziąć pod uwagę, iż jeśli dni te nie są uwzględnione w normalnym rozkładzie czasu podwładnego, to czas ten będzie traktowany jako praca w godzinach nadliczbowych. Oznacza, to konieczność wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach lub umożliwienie odbioru dnia wolnego za pracę w weekend.

Za udział w wyjeździe integracyjnym, który nie jest obligatoryjny, a przypada w weekend, pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia ani dnia wolnego.

 

Co z pracownikami, którzy nie biorą udziału w dobrowolnym wyjeździe integracyjnym?

Dla pracodawcy, który decyduje się na organizację wyjazdu dla całej załogi problem pojawia się w przypadku pracowników, którzy z różnych powodów nie chcą wziąć udziału w wydarzeniu. Czy powinni w tym czasie wziąć dzień wolny? A może przyjść do firmy i normalnie świadczyć pracę?

W takich przypadkach wiele zależy od kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zasad, które w nim panują. Część firm proponuje, aby osoby, które nie wybierają się na spotkanie integracyjne była dyspozycyjna w godzinach pracy pod telefonem, np. na wypadek kontaktu ze strony klientów, inne mają przygotowaną pulę dodatkowych, płatnych dni wolnych, które pracownicy mogą wtedy wykorzystać, są też pracodawcy, którzy aby uniknąć rozstrzygania tego typu problemów decydują się na organizację wyjazdów integracyjnych w weekendy. 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania – najlepszą możliwością jest zorganizowanie takiego wydarzenia, w którym wszyscy pracownicy będą chcieli wziąć udział.